Зателефонувати

Залишіть контактні дані,

зателефоную та надам консультацію

*консультація платна

Політика конфіденційності

Адвокат Малик Олександр Володимирович з повагою ставиться до конфіденційної інформації Відвідувачів веб-сайту https://www.malyk.com.ua. Конфіденційність та збереження в безпеці Ваших персональних даних є пріоритетом для мене. Я вживаю відповідних заходів для забезпечення безпеки при зборі, зберіганні й обробці зібраних даних для захисту їх від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття або знищення Вашої особистої інформації.

 

Інформація, що була надана Адвокату Малику Олександру Володимировичу Користувачами веб-сайту https://www.malyk.com.ua є адвокатською таємницею у розумінні Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

 

Політика конфіденційності та адвокатської таємниці

§ І

Метою Політики конфіденційності та адвокатської таємниці є встановлення порядку отримання, зберігання, захисту, обробки, використання персональних даних Користувача отриманих за допомогою веб-сайту https://www.malyk.com.ua, в тому числі, але не виключно, при наданні Користувачу будь-якої правової допомоги.

 

Відносини, пов’язані зі збором, зберіганням, обробкою і захистом персональних даних Користувача регулюються цією Політикою конфіденційності та адвокатської таємниці, чинним міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України та законодавством України.

 

Отримані Ваші конфіденційності дані обробляються відповідно до положень Регламенту Європейського Парламенту та Ради (EC) 2016/679 від 27 квітня 2016 року. “Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування директиви 95/46/EC (Загальний регламент про захист даних)» та Закону України «Про захист персональних даних».

 

Відповідно до частини 1 статті 22 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених Законом підстав) звертався до адвоката, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності, є адвокатською таємницею.

 

§ ІІ

Чинна редакція Політики конфіденційності та адвокатської таємниці, є публічним документом і доступна будь-якому Користувачеві мережі Інтернет при користуванні веб-сайтом https://www.malyk.com.ua.

 

Використовуючи веб-сайт https://www.malyk.com.ua Користувач погоджується з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних.

 

Адвокат Малик Олександр Володимирович, якому належить веб-сайт https://www.malyk.com.ua, має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності та адвокатської таємниці.

 

При внесенні змін до Політики конфіденційності та адвокатської таємниці, повідомленням про такі зміні Користувача є розміщення нової редакції Політики конфіденційності та адвокатської таємниці на веб-сайті https://www.malyk.com.ua. Подальше використання веб-сайту після внесення змін у діючу Політику буде розглядатися як згода Користувача із цими змінами.

 

§ ІІІ

Персональними даними Користувача веб сайту https://www.malyk.com.ua в розумінні даної Політики конфіденційності та адвокатської таємниці є:

 

прізвище ім’я по-батькові Користувача;

контактний номер телефону Користувача;

адреса електронної пошти (e-mail) Користувача;

додаткова інформація, що надається Користувачем.

Передача персональних даних Користувачем, через Форму зворотного зв’язку (онлайн-заявка) означає згоду Користувача на передачу та обробку його персональних даних.

 

Адвокат Малик Олександр Володимирович здійснює обробку інформації, що надана за власною згодою Користувачем веб-сайту https://www.malyk.com.ua на основі принципів:

 

законності цілей і способів обробки персональних даних;

відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних;

відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних і цілям обробки персональних даних;

неприпустимість об’єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.

Адвокат Малик Олександр Володимирович здійснює обробку персональних даних Користувача з його згоди в цілях:

 

ідентифікації Користувача;

встановлення з Користувачем зворотного зв’язку;

обробки Запитів на консультацію від Користувача;

для здійснення діяльності з надання послуг;

надання Користувачеві інформації щодо отримання послуг, які надаються адвокатом.

Зберігання персональних даних передбачає дії щодо забезпечення їх цілісності та відповідного режиму доступу до них. Адвокат Малик Олександр Володимирович приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, від незаконної обробки, а також від інших неправомірних дій.

 

Персональні дані Користувача не передаються у користування будь-яким третім особам та не підлягає розкриттю.

 

Передача персональних даних здійснюється виключно за згодою Користувача.

 

§ ІV

Користувачі веб-сайту https://www.malyk.com.ua, чиї персональні дані обробляються адвокатом Маликом Олександром Володимировичем, мають такі права:

 

право передачі персональних даних;

отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;

на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію Користувача.

Для забезпечення здійснення вищевказаних прав, Користувачі повинні зв’язатися з адвокатом Маликом Олександром Володимировичем засобами поштового зв’язку, адресою електронної пошти або по номеру телефону, які зазначені на веб-сайті https://www.malyk.com.ua в розділі «Контакти».

 

Користувачі зобов’язані дотримуватися вимог законодавства при користуванні веб-сайтом https://www.malyk.com.ua та наданні персональних даних.

 

§ V

Адвокат Малик Олександр Володимирович не несе відповідальності, якщо розголошення конфіденційної інформації відбулось не з його вини, а також якщо вжито всіх залежних заходів задля збереження конфіденційної інформації.

 

У разі втрати або розголошення конфіденційної інформації адвокат Малик Олександр Володимирович не несе відповідальність, якщо дана конфіденційна інформація:

 

стала публічним надбанням до її втрати або розголошення;

була отримана від третьої сторони до моменту її адвокатом Маликом Олександром Володимировичем;

була розголошена за згодою Користувача.

Передача інформації особистого характеру при відвідуванні сторонніх веб-сайтів не підпадає під дії Політики конфіденційності та адвокатської таємниці. Адвокат Малик Олександр Володимирович не несе відповідальності за дії інших веб-сайтів. Процес збору та передачі інформації особистого характеру при відвідуванні цих веб-сайтів регламентується законодавством про захист інформації особистого характеру.

 

Веб-сайт https://www.malyk.com.ua адмініструється адвокатом Маликом Олександром Володимировичем та належить йому. Матеріали цього веб-сайту надають виключно загальну інформацію та не містять юридичних або інших професійних консультацій. Для отримання правової допомоги прошу надіслати запит із відповідним зверненням у розділі «Зв’язатися зі мною». Адвокат Малик Олександр Володимирович не несе відповідальності за будь-яку дію, яку було вчинено або не вчинено в результаті отримання матеріалу, доступного на цьому веб-сайті.